Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup v tomto internetovém obchodě
Nové Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6.3.2017
a jsou v souladu s novým občanským zákoníkem včetně nových změn.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti VABA PLUS-TRADE s.r.o.
se sídlem 509 01 Nová Paka, ul. Přibyslavská 1812,
tel.493721520, e-mail.vaba@vaba.cz, kontaktní osoba p.Šepsová,
otevírací doba Po-Pá 8-12hod.
identifikační číslo: 47455179
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Hr.Králové, oddíl C, vložka 2702
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.vaba.cz a www.obaly.net

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VABA PLUS-TRADE s.r.o., se sídlem Nová Paka, ul. Přibyslavská 1812, identifikační číslo: 47455179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Hr.Králové, oddíl C, vložka 2702 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s platnými zákony, a platného občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vaba.cz a www.obaly.net (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Zákazníkem eshopu může být pouze právnická osoba či podnikatel, fyzická osoba která má přidělené IČO, nikoliv tedy nepodnikatel, osoba nepodnikající.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, včetně všech souvisejících poplatků. Konečná cena je vždy s daní z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:Objednávky
Všechny objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.
O přijetí objednávky Vás informujeme emailem.
DPH u celého sortimentu je 21%.
Všechny ceny v obchodě jsou uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky a způsob doručení


Zboží Vám bude zavezeno našimi vozy, anebo věřejnou dopravní službou PPL (případně jiný dopravce) a to zcela ZDARMA u každého nákupu nad 2.000 Kč bez dph. Pokud hodnota nákupu nedosáhne 2.000,- Kč bez DPH, je účtováno dopravné ve výši 119,-Kč bez DPH. Zboží doručíme do pátého pracovního dne od odeslání objednávky,pokud není telefonicky domluveno jinak.
O doručení objednávky Vás informujeme emailem.
Lhůta doručení u zboží vedených skladem je do 5dnů. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, budeme Vás o termínu dodání informovat telefonicky, nebo telefonicky v co nejkratším termínu.

Způsob placení

Platit v e-shopu můžete následovně:

 • dobírka:
  Vámi objednané zboží Vám zašleme dopravcem firmou PPL
  a při převzetí zboží zaplatíte jeho cenu,

 • v hotovosti:
  platí při osobním převzetí,

 • platba předem:
  nejdříve Vám bude zaslána zálohová faktura a po připsání částky na náš účet bude zboží odesláno nebo dovezeno.
  Tento způsob se praktikuje především u zakázkové výroby, anebo v případech, kdy není možné, anebo je obtížné platit v hotovosti. ( u stálých zákazníků s dobrou platební morálkou je možná platfa fakturou až po dodání zboží )

 • platba fakturou se splatností:
  Pouze u stálých zákazníků s dobrou platební morálkou, s vyjímkou zakázkové výroby.  Reklamační řád

  Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit.
  V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, není zboží Vámi objednané, nebo nesplňuje podmínky udané v objednávce E-shopu,
  oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu
  vaba@vaba.cz
  Telefonicky na : +420 605 244 473
  Popřípadě využít našeho
  kontaktního formuláře.


  Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  Zboží, které reklamujete,by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. včetně dokladu o zakoupení.
  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající ze špatného uskladnění zboží, vniklých škod nesprávným použitím zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
  Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

 • Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
 • Občanský zákoník Část osmá, Hlava druhá, Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu,
  kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line
  prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Dodavatel doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Dodavatele pro vyřešení nastalé situace.  Záruka vrácení peněz (zboží)

  Nákupem v internetovém obchodě e-shop VABA
  nepodstupujete vůbec žádné riziko.
  Na veškeré zboží je záruka 24měsíců.
  V souladu se zákonem č. 367/2000 má spotřebitel možnost do 14 dnů "odstoupit od smlouvy" podle paragrafu OZ § 53 odst.7 po obdržení zboží a bez udání důvodu vrátit a to bez jakýchkoliv snakcí. Peníze vám budou vráceny zpět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy v souladu s novým OZ.
  můžete se na nás obrátit emailem na
  vaba@vaba.cz.
  Nebo využít našeho kontaktního formuláře.
  Ochrana osobních dat


  Provozovatel elektronického obchodu e-shop VABA poskytuje své služby plně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme a zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami e-shop VABA a že je neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením Vaší objednávky.
  Nakupující využíváním služeb našeho obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Nakupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).
  Máte-li dotazy nebo připomínky k naším pravidlům na ochranu osobních dat, můžete se na nás obrátit emailem na vaba@vaba.cz
  Nebo využít našeho kontaktního formuláře.

 • Deklarace GDPR

  V souvislosti s problematikou GDPR firma VABA PLUS-TRADE s.r.o. IČ: 47455179, se sídlem: Přibyslavská 1812, Nová Paka deklaruje, že:

  1) pro realizaci zakázek shromažďujeme informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, nabídkou, objednávkou, objednávkou na e-shopu)

  2) tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálníh zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

  3) u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech příslušných zaměstnanců a v evidenčním systému společnosti – na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.

  4) osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

  5) Osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávají klienti ke zpracování u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

  6) na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů – přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.  Copyright © 2024 VABA plus Trade
  VABA.CZ